HORGÁSZTÓ KÉPEK, HORGÁSZREND


Képek
HorgászrendVízterület neve: Mélyvölgyi-Méri tavak, Dunaszeg
Horgászási idõszak: A halõr háznál kifüggesztett nyitvatartási rend szerint lehet.

A tavak horgászrendje:

 1. A fenti vízterületen horgászni, érvényes horgászjeggyel, illetve érvényes bérlettel szabad, kizárólag a törvényi és helyi rendelkezések alapján a tulajdonos, vagy képviselõinek utasításainak figyelembevételével, jelen horgászrend betartása mellett.)
 2. A tavon kizárólag érvényes napijeggyel, fényképes bérlettel lehet horgászni az erre kijelölt részeken.
 3. A tó területe magánterület, az orvhorgászat rendõrségi feljelentést von maga után.
 4. A tavakban fürödni TILOS!
 5. Éjszakai horgászat kizárólag a tulajdonos beleegyezésével lehetséges. A horgászhelyet ebben az esetben ki kell világítani.
 6. A vízben tárgyak elhelyezése TILOS! (pl süllõfészek)
 7. A területen tilos szemetelni. A horgászat közben keletkezett szemetet a kihelyezett szeméttárolókban kell elhelyezni, vagy haza kell vinni.
 8. Haltelepítéseket követõen a halállomány kíméletének céljából a tulajdonos által meghatározott idõ intervallumon belül a horgászati és halászati tevékenység tilos.
 9. Jégen horgászni kizárólag a tulajdonosok külön engedélyével, kizárólag saját felelõsségre lehet. A léket a horgászat befejezését követõen minden esetben jól látható módon a horgász köteles megjelölni, illetve annak helyét a tulajdonosnak , vagy meghatalmazottjának meg kell mutatni.
 10. A vízterületen tilalmi idõszakban is lehet horgászni.
 11. A tavon a pergetõ horgászat tilos.
 12. A vízterületen a csalihalfogó háló használata nem megengedett.
 13. Tilos a meglévõ vizinövényzet irtása, megbolygatása, új növények telepítése.
 14. Az öncélú haltelepítés tilos.
 15. Amennyiben a horgász bármilyen okból elhagyja horgászhelyét a horgászkézségeit köteles a vízbõl kivenni.
 16. Tilos olyan halfogási módszer alkalmazása, ahol a hal magát akassza meg.
 17. Tilos az etetõanyag használata, az kizárólag etetõkosárban juttatható be.
 18. Foglalt hely nincs. A horgászok érkezés sorrendben foglalhatják el horgászhelyeiket, illetve kötelesek a tulajdonos, vagy meghatalmazottjának erre vonatkozó utasításait figyelembe venni.
 19. Csónakból csak külön engedély alapján lehet szabad horgászni.
 20. A vízterületen a mutárgyakról és azok tíz méteres körzetében horgászni tilos.
 21. A mutárgyakat csak az arra feljogosított személy muködtetheti. Tilos a vízpartvédelem megbontása, a kövezés öncélú átrakása stb.
 22. Tartószákba helyezni kizárólag a megtartani kívánt halat szabad. A megtartani nem kívánt halat a lehetõ legrövidebb idõn belül, kíméletes módon a kifogás helyére vissza kell helyezni. Tilos a tartószákba helyezett halat cserélni.
 23. Az elvinni kívánt halat a belépõjeggyel horgászóknak mérlegelést követõen, a halõr háznál kifüggesztett napi áron ki kell fizetni. Halász területi engedély a területre csak állománymentés, ritkító halászat és kutatási célból adható
 24. Felnõtt horgász egy idõben két bottal és botonként kettõ horoggal vagy úszóval, ifjúsági horgász egy bottal és botonként két horoggal, vagy úszóval horgászhat.
 25. A méreten aluli, vagy tilalmi idõben véletlenül kifogott halfaj egyedét a horogtól kíméletesen meg kell szabadítani és azt a vízbe vissza kell engedni. Amennyiben a horogtól elõreláthatólag az ilyen halat csak annak pusztulása árán lehet megszabadítani, úgy a zsinórt a hal szája elõtt kell elvágni és úgy kell azt a vízbe visszahelyezni. Az ilyen halról a tulajdonost illetve annak meghatalmazottját értesíteni kell, azt neki át kell adni.
 26. A horgász, a halõr és az arra feljogosult személy (tulajdonos és meghatalmazottja) számára napijegyét vagy bérletét köteles bemutatni.
 27. Engedély nélküli halfogásra alkalmas eszközzel a vízparton és a vízen tartózkodni tilos.
 28. A tó partjára autóval behajtási lehetõség nincs, parkolni a kijelölt helyen szabad. A parkoló nem õrzött, a jármuvekért és a benne hagyott értéktárgyakért felelõsséget nem vállalunk.
 29. Erõsen alkoholos állapotú vendég, még saját felelõsségére sem horgászhat a tóban.
 30. A merítõ használata 0,5 kg feletti halaknál kötelezõ.
 31. Tilos a horgászat ideje alatt zajongani, a vízterülethez tartozó teljes partszakaszon tüzet gyújtani. (kivéve a kijelölt hely)
 32. Tilos a tóban kutyát vagy más állatot fürdetni.
 33. Tilos 10 év alatti gyermeket felügyelet nélkül hagyni.
 34. Az elveszett tárgyakért a Mélyvögyi-Méri tavak kezelõje felelõsséget nem vállal.
 35. A horgászat rendjét illetve a halõr utasításait be nem tartó személy azonnali kártérítésre és a terület elhagyására kötelezhetõ. Súlyos vagy ismétlõdõ eseten pedig ellene kitiltás foganatosítható.
 36. 5 kg fölötti ponty nem vihetõ el, mérlegelés után a halõr jelenlétében vissza kell engedni.
 37. A horgásztó tulajdonosának vagy megbízottjának joga és kötelezettsége a horgászrend betartatása, illetve jogosult a távozni szándékozó horgász személyi poggyászának esetleges szúrópróbaszeru átnézésére, ennek megtagadása esetén a hatósági intézkedésig a távozás nem erõszakkal való megakadályozására! A balesetvédelmi szabályok be nem tartása miatt történt balesetekért teljes egészében a horgász felelõs.

Kellemes idõtöltést, jó horgászást kívánunk!